"Om ditt främsta intresse är god vård kan du med förtroende överlåta val av behandling till endera av bröderna Lenis på Novius"
Sverker Norrby, Chief Scientist AMO/ opererad på Novius med asfäriska linser.
 
 

Förutom ett  frågebibliotek där du kan läsa vad andra har undrat över så kan du ställa dina frågor här.Vårt team är till ditt förfogande och kommer att svara omedelbart.

Läs mer »

Linsoperationer / Varför välja oss för linsoperationen?

Varför välja oss för din linsoperation?

Ögonkirurgin har utvecklats mycket dynamiskt de senaste 20-25 åren.En rad nya metoder tillämpas samtidigt som nya apparater och produkter har kommit till användning. Denna teknologiska revolution inom ögonkirurgin ställer mycket höga krav på alla som är delaktiga i undersöknings- och behandlingsprocessen. Vi som arbetar på NOVIUS ögonklinik, både kirurger och personal, har lång erfarenhet inom ögonkirurgin, som inom vissa områden är längst i hela Skandinavien. Goda kunskaper om apparaternas och produkternas prestanda är avgörande för resultaten. Kirurgerna på NOVIUS är certifierade för alla moderna operationsmetoder och produkter och har själva medverkat med innovationer av dessa metoder. De anlitas ofta som operatörer och föreläsare vid internationella möten och kongresser. NOVIUS är dessutom referensklinik för de största produktleverantörerna, vilket innebär att kirurger från hela landet och även utlandet vänder sig till oss för råd och tips.Kombinationen av framstående ögonkirurger och personal med gedigen kunskap och erfarenhet samt modern utrustning, gör NOVIUS till en av marknadens ledande ögonkirurgiska kliniker.

 

Låt oss hjälpa dig! 
_________________________________

Boka en gratis undersökning
Ring mig
Beställ information
 
Namn*
 
Mobil*
 
Epost*
 
_________________________________