Linsoperationer / Risker med linsoperationer

Risker med linsoperationer.

Risker med ICL.

Det bör betonas att ICL är ett kirurgiskt intraoculärt ingrepp. Traditionella risker som förknippas med alla typer av kirurgi (infektion, inflammation) kan således förekomma, även om de är sällsynta. Förekommande, men sällsynta komplikationer vid ICL är också förhöjt ögontryck samt gråstarrsbildning . Alla förutsägbara risker övervägs förstås noggrant och diskuteras med dig redan vid förundersökningen.
 

Risker med RLE.

Sällan förekommande vid RLE är komplikationer som näthinneavlossning eller svullnand av "gula fläcken".
Alla förutsägbara risker övervägs förstås noggrant och diskuteras med dig vid förundersökningen.

 

 
 

 
 
Låt oss hjälpa dig! 
_________________________________

Boka en gratis undersökning
Ring mig
Beställ information
 
Namn*
 
Mobil*
 
Epost*
 
_________________________________