Förutom ett  frågebibliotek där du kan läsa vad andra har undrat över så kan du ställa dina frågor här.Vårt team är till ditt förfogande och kommer att svara omedelbart.

Läs mer »

Synfel / Närsynthet - Myopi

Närsynthet - myopi

Närsynthet eller myopi är oförmågan att se tydligt på långt håll. Närsynthet uppstår när en persons öga är för långt eller dess hornhinna för krökt. I båda fallen bryts ljusstrålarna framför näthinnan. Ju längre mot mitten av ögat fokuseringen hamnar desto mera grav form av närsynthet föreligger.

Närsyntheten indelas i lätt, måttlig och grav. Den kan även vara kombinerad med astigmatism.
För behandlingen av närsyntheten kan man använda sig av olika operativa metoder beroende på de individuella förutsättningar och närsynthetens grad.

 

Ögonlaser

Laserbehandlingar på hornhinnans yta ( LASEK) eller på djupet (FS LASIK eller LASIK ) kan användas för att korrigera lätt till måttlig närsynthet och i visa fall även grav samt kombinationen med brytningsfel om de rätta förutsättningarna föreligger.
 

Linsoperationer

Vid grav närsynthet där ögonlasern inte kan användas, har man möjlighet att korrigera synfelen genom att lägga in en extra tunn lins i ögat. Metoden kallas ICL (Intraocular Contact Lens).

 

Se animation om närsynthet

(på engelska)

Låt oss hjälpa dig! 
_________________________________

Boka en gratis undersökning
Ring mig
Beställ information
 
Namn*
 
Mobil*
 
Epost*
 
_________________________________