Linsoperationer / Hur går det till? / Gratis konsultation vid linsoperationer

Gratis konsultation vid linsoperationer.

 

Varje patient som besöker Novius ögonklinik för en gratis konsultation inför en linsoperation, genomgår en rad av undersökningar som står till grund för ett beslut om lämpligheten för en linsoperation och den mest passande metoden. Undersökningarna utförs av den ansvarige ögonkirurgen som har till sin hjälp specialiserade optiker.

De olika undersökningarna beskrivs nedan.
 

Autorefraktor: En apparat som med hjälp av en ljusstråle mäter ögats brytning.

Topografi: Avbildning av hornhinnans yta med hjälp av färgkartor. Hjälper att utesluta sjukdomar på hornhinnan som kan vara hinder för en eventuell ögonlaserbehandling.
Vertometri: Avläsning av styrkan på de befintliga glasögonen.
Pupillometri: Bestämmer pupillens storlek i mörker med hjälp av en infraröd kamera.
Pachymetri: Mäter hornhinnans tjocklek med hjälp av ultraljud.
Tonometri: Mäter ögats tryck.
Refraktion: Bestämmer den exakta brytningen som står till grund för synfelet som skall behandlas med ögonlasern.
Visus: Bestämmer synskärpan.
Biomikroskopi: Undersöker ögats främre delar med mikroskop.
Fundoskopi: Undersöker ögats bakre delar med mikroskop.
Dominans: Bestämmer patientens dominanta öga.
Stereoskopi: Bestämmer möjligheten till stereoseende.
Biometri: Mäter ögonglobens längd med en laserstråle.
Främre kammar djup: Optisk mätning av djupet på främre kammaren.
Linstjocklek: Bestämmer den humana linsens tjocklek med ultraljud.
Hornhinnans diameter: Viktigt för att kunna anpassa t.ex modellen på ICL.

 

 
 

 
 
Låt oss hjälpa dig! 
_________________________________

Boka en gratis undersökning
Ring mig
Beställ information
 
Namn*
 
Mobil*
 
Epost*
 
_________________________________