Linsoperationer / Hur går det till? / Efter operationen

Efter linsoperationen.

RLE

Första dygnet

Efter operationen kan man resa hem i stort sett omedelbart. Skavkänsla eller lättare smärta, när bedövningen släpper, är inte helt ovanligt. I sådana fall kan man ta smärtstillande tabletter. Bli inte orolig om färgerna uppfattas som "onaturligt" skarpa eller Du ser allt i blått eller rött. Pupillen kan också vara mycket större jämfört med det icke opererade ögat och förblir så i c:a 48-72 timmar efter operation. Under tiden som pupillen är stor och den nya linsen inte har stabiliserat sig i sitt läge kan man uppleva dels ljusringar runt lampor och dels att synen dallrar. Du får titta på TV och läsa.

Dagarna efter RLE

Visst obehag med skavning, ökat tårflöde och ljuskänslighet kan förekomma under de första dagarna.  Skulle det däremot uppstå riktig värk eller plötslig påtaglig synförsämring bör Du omedelbart kontakta Din ögonläkare på jourtelefonen som du får med dig.

1-4 år efter linsoperationen

Trots att Du inte har haft gråstarr så kan Du utveckla efterstarr efter denna linsoperation. Linskapseln, som har beskrivits längre upp i texten, sparas för att användas som stöd för den nya plastlinsen. Denna kapsel kan bli grumlad och då kallas det, efterstarr. Risken för att råka ut för detta med dagens moderna linser ligger på c:a 5%. I detta fall behöver man inte operera ögat på nytt utan behandlas snabbt och effektivt med en speciell typ av laser på vår klinik.
 

ICL

Första dygnet efter ICL

Efter operationen kan man resa hem i stort sett omedelbart. Skavkänsla eller lättare smärta, när bedövningen släpper, är inte helt ovanligt. I sådana fall kan man ta smärtstillande tabletter. Du behöver komma tillbaka till kliniken för att kontrollmäta trycket i ögat  ca fyra timmar efter operationen. Du kommer att se mycket bättre men synen kommer att fluktuera (gunga) under det första dygnet tills pupillstorleken normaliseras och linsen intar en god position i ögat. Du får titta på TV och läsa. Du behöver komma på kontroll 1-2 dagar efter operationen. 

Dagarna efter ICL

 Visst obehag med skavning, ökat tårflöde och ljuskänslighet kan förekomma under de första dagarna. Skulle det däremot uppstå riktig värk eller plötslig påtaglig synförsämring bör Du omedelbart kontakta Din ögonläkare på jourtelefonen som du får med dig.

 

 
 

 
 
Låt oss hjälpa dig! 
_________________________________

Boka en gratis undersökning
Ring mig
Beställ information
 
Namn*
 
Mobil*
 
Epost*
 
_________________________________