Förutom ett  frågebibliotek där du kan läsa vad andra har undrat över så kan du ställa dina frågor här.Vårt team är till ditt förfogande och kommer att svara omedelbart.

Läs mer »

Synfel / Brytningsfel - Astigmatism

Brytningsfel - astigmatism

Brytningsfel eller astigmatism orsakas av att hornhinnan inte är jämnt rundad. Den kan liknas vid formen av en rugbyboll. Synintrycken är otydliga och spöklika pga. att ljusstrålarna bryts till skilda punkter. Många personer som är närsynta eller översynta har även en viss grad av astigmatism.

Astigmatismen behandlas oftast i kombination med andra synfel (närsynthet, översynthet). Beroende på graden av astigmatismen och det eventuella synfelet används olika operativa metoder eller kombination av dessa.


Se animation om brytningsfel


Ögonlaser

Laserbehandling på hornhinnans yta (Epi-LASIK, LASEK) eller på djupet (FS LASIK eller LASIK) kan användas för att korrigera brytningsfelet eller kombinationen med andra synfel (närsynthet eller översynthet) om de rätta förutsättningarna föreligger. Studentrabatt på 20 % tillämpas.

 

Linsoperationer

Vid grav närsynthet kombinerat med brytningsfel där ögonlasern inte kan användas, har man möjlighet att korrigera synfelen genom att lägga in en extra tunn lins i ögat. Metoden kallas TICL (Toric Intraocular Contact Lens). 

 

Vid grav översynthet kombinerat med brytningsfel och ålder över 40, korrigeras synfelen oftast med ett linsbyte där den mänskliga linsen byts ut mot en specialdesignad plastlins som korrigerar även för brytningsfelet. Metoden kallas RLE med torisk lins. För prisförslag ringa eller maila till oss.

Låt oss hjälpa dig! 
_________________________________

Boka en gratis undersökning
Ring mig
Beställ information
 
Namn*
 
Mobil*
 
Epost*
 
_________________________________