Ögonlaser / Risker med ögonlaser

Risker med ögonlaser.

Alla åtgärder och behandlingar på människokroppen medför risker. Det samma gäller ögonlaseroperationer. Med hjälp av modern utrustning, bred och lång erfarenhet, strikta rutiner, noggrann information och skräddarsydda behandlingar har vi på Novius lyckats, att i det närmaste, eliminera riskerna förknippade med dessa operationer. I syfte att informera, tar vi nedan upp de olika kända riskerna med de olika metoderna.
 

Risker med LASIK

Det bör betonas att LASIK är ett kirurgiskt ingrepp. Traditionella risker som förknippas med alla typer av kirurgi (infektion,inflammation) kan således förekomma, även om de är sällsynta. Individuella reaktioner som förknippas med läkningsprocessen kan också förekomma. Under- eller överkorrigeringar av synfelen sker även vid LASIK, men kan ombehandlas redan inom några veckor. Haze-bildning som förekommer vid LASEK påträffas nästan aldrig vid LASIK. I vissa fall kan dock kontrastseendet försämras efter operationen, speciellt vid högre grad av närsynthet. Alla förutsägbara risker övervägs förstås noggrant och diskuteras med dig redan vid förundersökningen.

DLK (Diffuse Lamellar Keratitis)

Kallas även för Sands of the Sahara (SOS) pga. sitt utseende när man undersöker under mikroskop. DLK är en steril (ej bakteriell) inflammation under hornhinnelocket som förekommer i ca 1/500 – 1/1000 fall. Patienten upplever ingen diskomfort eller synnedsättning men doktorn ser de typiska förändringar redan dagen efter operationen.
Om den lämnas obehandlad kan den orsaka permanent synnedsättning. I de flesta fall räcker det med att föreskriva mera frekvent behandling med ögondroppar. I väldigt få fall kan man behöva lyfta upp hornhinnelocket och spola bort den inflammatoriska substansen. Med tidig diagnos och rätt behandling botas inflammationen till 100 % utan att lämna några men.  

Veck på hornhinnelocket

Mikroveck på locket förekommer ofta, speciellt på patienter med grav närsynthet. De flesta av dessa veck orsakar ingen synnedsättning. Men i mindre än 1 % av fallen orsakar dessa veck synstörningar och behöver slätas ut. Detta görs genom att man lyfter på hornhinnelocket och omplacerar den.  

Torra ögon

Torrhet i ögonen förekommer efter LASIK. Av denna anledning föreskrivs till alla som genomgår LASIK, droppar mot torra ögon efter operationen. De flesta behöver använda dessa droppar i 4-5 veckor. Ju torrare ögon man har före operationen desto längre tid tar det efter operationen för normalisering av tårproduktionen. I vissa fall avråder man från laseroperationer just på grund av dålig tårproduktion.
 

Risker med FS LASIK

Riskerna med FS LASIK är samma som med LASIK men tiofaldigt lägre. 
 

Risker med LASEK.

Excimerlaserbehandlingen leder alltid till en viss vävnadsreaktion. Därför bör du vara medveten om, att vissa biverkningar kan förekomma. Dessa beror vanligtvis på den individuella läknings processen. Till de mest vanliga biverkningarna hör återkomsten av viss närsynthet eller övergång till översynthet. Båda kan behandlas med ytterligare laserbehandlingar olika lång tid efter första ingreppet.

Haze

Mindre vanligt är den sk "haze" på hornhinnan, dvs uppkomsten av en viss grumling över det behandlade området som kan ge dimsyn och sämre kontrastseende.

Torra ögon

Även med denna behandlingar kan en övergående torrhet upplevas och som behandlas effektivt med smörjande droppar.

 
 

 
 
Låt oss hjälpa dig! 
_________________________________

Boka en gratis undersökning
Ring mig
Beställ information
 
Namn*
 
Mobil*
 
Epost*
 
_________________________________