Vill du veta mer?

Skicka in Dina frågor.
 
Namn/företag*
 
Telefon/E-post*
 
Meddelande*
 
 
    
Aktuellt / Novius certifierad av KIV (Kvalitet I Vården)

Novius certifierad av KIV (Kvalitet i Vården)

Novius har sedan 2001 fått sitt kvalitetssystem godkänt enligt kraven i Kvalpraks kvalitetsprogram KIV. Detta innebär att Novius ögonklinik uppfyller socialstyrelsens kvalitetskrav. KIV säkerställer bl.a. säkerhet, integritet, professionell vård, respekt och omtanke. Kvalitetssystemet omfattar verksamhetens samtliga rutiner och all personal. Kvalprak har årligt återkommande kontroller av samtliga parametrar och förnyar certifikatet med ett år i taget.