Vill du veta mer?

Skicka in Dina frågor.
 
Namn/företag*
 
Telefon/E-post*
 
Meddelande*
 
 
    
Aktuellt / Laserbehandlingar mot synfel

Sju års erfarenhet av asfäriska och vågfrontsoptimerade ögonlaserbehandlingar

Den mänskliga hornhinnans form är asferisk (brant centralt och flack i periferin) för att kunna minimera förekomsten av kvalitetsnedsättande, för synen, optiska avvikelser. Optiska avvikelser som försämrar synkvaliten förekommer dock i varierande grad hos de allra flesta av oss. För att undvika en ökning av dessa avvikelser efter en laserbehandling, med sämre optisk kvalite som följd, måste man bibehålla hornhinnans asferiska form.
Lasermaskiner av tidigare generationer kan inte uppnå detta.
Allegretto-systemet med sin behandlingsprofil (vågfrontsoptimerad asferisk profil), bibehåller hornhinnans naturliga asferisitet, något som minskar avsevärt risken för oönskade sidoeffekter, som t.ex. sämre mörkerseende.
 
 
Allegrettos unika profil är inkluderad i standardbehandlingen och ger således en hög optisk kvalitet utan att man tvingas avlägsna mer vävnand, som andra lasrerapparater gör vid vågfrontsbehandlingar, och utan att behöva genomgå onödigt långdragna och dyra undersökningar och behandlingar.