Vill du veta mer?

Skicka in Dina frågor.
 
Namn/företag*
 
Telefon/E-post*
 
Meddelande*
 
 
    
Aktuellt / Fyra års erfarenhet av tunna flikar vid LASIK

Fyra års erfarenhet av tunna flikar vid LASIK operationer,även kallad LASAK

 
Vid LASIK-operationen skapas det en flik av hornhinnevävnad som sedan används som ett "plåster" på det behandlade med ögonlasern området. Flikens tjocklek är avgörande för hornhinnans stabilitet efter operationen. Tunnare flikar ger bättre stabilitet och tillåter behandling även på ögon med tunnare hornhinnor.
Vi på NOVIUS har använt denna metod de senaste fyra åren med utmärkta resultat som följd och har även gått ett steg längre och skaffat utrustning som använder enbart engångsprodukter för skappandet av denna flik med ökad sterilitet och säkerhet som följd.
Under samma tidsperiod har vi även utövat Epi-LASIK metoden. Med denna metod skapar man en ca hälften så tunn flik, som vid LASIK, av hornhinnans yttersta skikt så kallad, epitel. Epi-LASIK ersätter de äldre ytbehandlingsmetoder (PRK,ELSA,LASEK) på ögon som opereras för första gången. Även här använder vi engångsprodukter för maximal sterilitet och säkerhet.

Tillbaka