Vill du veta mer?

Skicka in Dina frågor.  
 
Namn/företag*
 
Telefon/E-post*
 
Meddelande*
 
 
    
Om oss

Om Novius Ögonklinik

Novius ögonklinik grundades år 2000. Våra kliniker är placerade i centrala Stockholm och i Solna. Klinikerna drivs av sina grundare, Dr Konstantin Lenis och Dr Christos Lenis. Team Novius står fast vid sin förpliktelse att leverera nedanstående.
  • Erbjuda Dig en undersökning med marknadens bästa instrument.
  • Leverera en bedömning av Ditt tillstånd, baserad på denna grundliga och exakta undersökning, analyserad av läkare med marknadens längsta erfarenhet av modern ögonkirurgi.
  • Vara certifierad för alla operationsmetoder för att på så sätt kunna erbjuda Dig den bäst passande för just ditt tillstånd.
  • Enbart kirurger med allmänt accepterad skicklighet och lång erfarenhet genomför Din operation på ett säkert och precist sätt.
  • Alltid hålla en dokumenterad hög nivå på den kirurgiska utrustning som möjliggör oslagbar säkerhet och precision.
  • Att Du blir undersökt, opererad och efterkontrollerad av samma kirurg samt omhändertagen av specialiserad personal under alla Dina besök på kliniken.
  • Att Du får en uppföljning efter Din operation tills läkningen är avslutad.
  • Våra kirurger skall ständigt delta i nationella och internationella utbildningar som lärare för att sprida kunskap om nya kirurgiska tekniker samt själva ta del av nyheterna som ständigt flödar. Detta för att tillhandahålla Dig en ständigt uppdaterad expertis.
Om vår inställning tilltalar Dig så är Du och Dina vänner välkomna på ett besök.