LASIK

LASIK (Laser-Assisted-In-Situ-Keratomileusis). Här kombineras traditionell laserbehandling med mikrokirurgiskt ingrepp på ögats hornhinna. LASIK har pga sina stora fördelar jämfört med den äldre tekniken kallad PRK, snabbt vunnit mark under de senaste 15 åren. Därför används LASIK som första hands alternativ i alla stora ögonkirurgiska centra över hela världen. LASIK är ett renodlat mikrokirurgiskt ingrepp och bör endast utföras av utbildade ögonkirurger. Samtidigt är själva laserutrustningen av stor vikt för slutresultatet.
Vi arbetar med en av marknadens mest säkra ögonlasrar som medger 15 procent mindre vävnadsförlust jämfört med andra utrustningar. Det innebär att vi på ett säkert sätt kan behandla högre grader av närsynthet. Vi tillåts dessutom behandla över ett större område på hornhinnan, vilket innebär kraftigt minimerad risk för biverkningar av typen bländning och halos.
 

Kort om LASIK.

Vid traditionell LASIK, innan själva laserbehandlingen, förbereder man hornhinnan genom att hyvla upp ett tunt lager av den med hjälp av en automatiserad precisionskniv (sk mikrokeratom) och på så sätt skapar ett "hornhinnelock". Detta lock skapas dock med överlägsen precision och säkerhet när man använder den s k FS-lasern . Locket, som hänger fast i övre delen av hornhinnan, lyfts sedan upp och behandlingen med ögonlasern (EXCIMER) utförs direkt på de djupare delarna av hornhinnan. Locket läggs därefter tillbaka på sin plats och täcker som ett "plåster" det behandlade området.
 
  Efter bedövning med droppar skapar man först med hjälp av en motoriserad kniv ett mycket tunnt hornhinne lock, sk flap, som sedan lyfts upp.
Strålen från ögonlasern (EXCIMER) putsar därefter bort en liten del av hornhinnans djupare delar.
Laserstrålen förångar hornhinnevävnaden och plattar till hornhinnan vid behandling av närsynthet.
Slutligen tillbakaläggs flapen och operationen avslutas.
 

Se animation om LASIK

(på engelska) 

                                                                                                                                                                                      

Fördelar med LASIK

  • Ingen värk efter ingreppet.
  • Betydligt snabbare stabilisering av synen.
  • Mycket kortare behandlingstid med droppar efter operationen.
  • Båda ögonen kan behandlas samtidigt.
  • Kompletterande behandlingar kan utföras mycket tidigare jämfört med LASEK.

Vilka synfel kan behandlas med LASIK?

  • Närsynthet - synfel som orsakar svårigheter att se på långt håll.
  • Översynthet - synfel som orskar svårigheter att se på nära håll.
  • Brytningsfel - synfel som ger en skev (skuggaktig)  bild.  

 

 
 

 
 
Låt oss hjälpa dig! 
_________________________________

Boka en gratis undersökning
Ring mig
Beställ information
 
Namn*
 
Mobil*
 
Epost*
 
_________________________________