LASEK

LASEK (Laser-Assisted-Epithilial-Keratomileusis) är en alternativ ögonlasermetod för korrektion av olika synfel som närsynthetastigmatism och låggradig översynthet. Sen kallas även för ELSA.
Om du väljer att göra din LASEK behandling hos oss så kan vi hjälpa dig fastställa om dina ögon är passande för denna typ av behandling genom en gratis undersökning.
LASEK behandlingen innefattar fyra steg (se bilderna nedan). Det tunna  yttersta skiktet på hornhinnan lösgörs med svag spritlösning och undanläggs så att den inte är i vägen för omformningen av hornhinnan med ögonlasern. Därefter tillbakaläggs detta tunna skikt och en kontaktlins tillpassas som skydd för det opererade området. Kontakt linsen har man kvar i 4-5 dagar. 
 
 

Steg 1.

Hornhinnans yttersta skikt (epitelet) lösgörs med en svag spritlösning.

Steg 2.

Det lösa epitelet föses undan så att den inte är i vägen för behandlingen.

Steg 3.

Laserstrålen eliminerar synfelet genom att forma om hornhinnan.

Steg 4.

Den tunna epitelfliken läggs tillbaka som ett skydd och en kontakt lins tillpassas som skydd för det opererade området.


 
 
 

 
 
Låt oss hjälpa dig! 
_________________________________

Boka en gratis undersökning
Ring mig
Beställ information
 
Namn*
 
Mobil*
 
Epost*
 
_________________________________