Intraocular Contact Lens - ICL

De olika typer av synfel (närsynthet, översynthet och astigmatism) kan även behandlas med hjälp av en mycket tunn konstgjord "extra lins" som placeras i ögat mellan regnbågshinnan och den egna linsen, (i den s k bakre kammaren). Linsen är gjord av kollagen eller silikon. Ingreppet är således intraoculärt och är inte beroende av hornhinnans tillstånd. Kontraindikationer för ICL kan dock förekomma beroende på tillståndet i övriga delar av ögat.
ICL är ett renodlat mikrokirurgiskt ingrepp och bör utföras endast av ögonkirurger som fått speciell utbildning för detta ändamål.
 
Kort om operationen:
Operationen görs i lokalbedövning och tar ca 20 min att utföra. Man opererar alltid ett öga i taget. Det andra ögat kan opereras efter 2-3 veckor.
Via ett minimalt snitt vid sidan om hornhinnan och med hjälp av speciella instrument injiceras "extra linsen" in i ögat och placeras framför den egna linsen.
Viss obehagskänsla med skav kan förekomma, men riktig värk får man vanligtvis inte. Märkbar synförbättring konstateras redan dagen efter operation. Ögondroppar används under 3-4 veckor
 
Fördelar:
  • Snabb synrehabilitering.
  • Oförändrat mörker och kontrastseende.
  • Jämfört med laseringreppen är denna metod reversibel (linsen kan lätt bytas ut om det anses nödvändigt).
  • Mycket stora synfel kan korrigeras och tekniken lämpar sig framförallt för de fall som av olika anledningar inte passar för ögonlaser. Kombination av båda teknikerna kan övervägas vid extremt stora synfel.
 
Risker:
Det bör betonas att IRL är ett kirurgiskt intraoculärt ingrepp. Traditionella risker som förknippas med alla typer av kirurgi (infektion, inflammation) kan således förekomma, även om de är sällsynta. Förekommande, men sällsynta komplikationer vid ICL är också förhöjt ögontryck samt gråstarrsbildning.
Alla förutsägbara risker övervägs förstås noggrant och diskuteras med dig redan vid förundersökningen.
 
Fokusering av ljusstrålarna vid närsynthet Vid närsynthet är ögat för långt eller hornhinnan för krökt. Strålarnas brytningspunkt hamnar därför framför näthinnan vilket leder till oskarp syn.


Genom implantation av en "extra lins" i ögat ändras dess brytningsförmåga.


Detta leder till en mycket exakt förskjutning av strålarnas brytningspunkt som nu hamnar på sin rätta plats, näthinnan. Resultatet blir normal synskärpa.
 
 

 
 
Låt oss hjälpa dig! 
_________________________________

Boka en gratis undersökning
Ring mig
Beställ information
 
Namn*
 
Mobil*
 
Epost*
 
_________________________________