Ögonlaser / Olika metoder / Epi-LASIK

Epi-LASIK

Epi-LASIK kallas operationsmetoden för korrigering av synfel som är en "kompromisslösning" mellan PRK och LASIK. Metoden går ut på att förbereda hornhinnan inför behandlingen med ögonlasern (EXCIMER), genom att skapa ett intakt "lock" av det allra yttersta hornhinnelagret, det s.k. "epitel" (samma lager som skrapas bort vid PRK och LASEK).  
 

Kort om operationen:

Operationen utförs under droppanestesi. Med hjälp av ett motordrivet instrument (inga skarpa blad används) separeras epitelet, som sedan undanläggs och laserbehandlingen med ögonlasern utförs under detta. (Vid den äldre varianten av denna operation, s k LASEK eller ELSA användes en svag alkohollösning för att separera epitelet). Därefter läggs epitellocket tillbaka och skyddar det behandlade området som ett vävnadsplåster. För att locket ska kunna växa fast mot underlaget är det dock nödvändigt att använda en mjuk kontakt lins i ögat under de första 4-5 dagarna. Denna tas bort vid efterkontrollen. Måttlig värk, skav och irritation kan upplevas under denna period samt att man ser suddigt. Synstabiliseringen sker fortare än vid PRK, men långsammare än vid LASIK.
Man kan inte operera båda ögonen vid samma tillfälle. Det andra ögat opereras vanligtvis några veckor efter det första.
Denna teknik är ytterligare ett alternativ främst för patienter med svaga till måttliga synfel som inte är lämpade för LASIK pga otillräckligt tjocka hornhinnor.
 

Fördelar jämfört med PRK och LASEK.

  • Synstabiliseringen sker fortare än vid PRK och LASEK.
  • Betydligt mindre värk
  • Förekomst av ”haze” har hittills ej rapporterats på patienter med svaga till måttliga synfel.  

 

Fördelar jämfört med LASIK.

  • Mindre djup behandling  

 

Risker med Epi-LASIK. 

Det bör betonas att Epi-LASIK är ett kirurgiskt ingrepp. Traditionella risker som förknippas med alla typer av kirurgi (infektion, inflammation) kan således förekomma, även om de är sällsynta. Individuella reaktioner som förknippas med läkningsprocessen kan också förekomma. Till de mest vanliga tillhör återkomsten av viss närsynthet eller övergång till översynthet. Båda kan behandlas med ytterligare laserbehandlig olika lång tid efter första ingreppet.
Alla förutsägbara risker övervägs förstås noggrant och diskuteras med dig redan vid förundersökningen.
 
 

 
 
Låt oss hjälpa dig! 
_________________________________

Boka en gratis undersökning
Ring mig
Beställ information
 
Namn*
 
Mobil*
 
Epost*
 
_________________________________